Quay lại

Xuất khẩu gỗ dự kiến đạt kỷ lục mới

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2017-2020 tăng bình quân 15,4%/năm, tương đương 1,35 tỷ USD, thậm chí còn lớn hơn tổng kim ngạch của nhiều mặt hàng.

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong quý I năm nay đạt xấp xỉ 3,7 tỷ USD, tăng 41,5%, gần gấp đôi tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước là 22%.

Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu gỗ sẽ vượt mốc 14,8 tỷ USD, tăng gần 20%, tương đương 2,4 tỷ USD so với năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đứng thứ 6 trong các ngành xuất khẩu của Việt Nam. Gỗ và sản phẩm gỗ cũng là những mặt hàng có mức xuất siêu lớn nhất, góp phần cải thiện cán cân thương mại.

Lĩnh vực này đạt được kết quả to lớn là do nhiều yếu tố, trong đó có tỷ lệ che phủ rừng được giữ ở mức khoảng 42%. Hàng năm, diện tích trồng rừng tập trung trên 260.000 ha.

Đây là một trong những yếu tố bảo vệ và cải thiện môi trường, vừa là yếu tố cơ bản để giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các tỉnh miền núi, trung du, vừa là nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ và xuất khẩu gỗ.

Lượng gỗ khai thác hàng năm đã tăng lên, vượt 10 triệu mét khối vào năm 2015 và 16 triệu mét khối vào năm 2019.

Gỗ khai thác năm ngoái tăng 33,9% so với năm 2016, tăng trung bình hàng năm là 7,6%, tương đương 1,07 triệu mét khối.

Về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 60,4% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam, tiếp theo là Trung Quốc với 9,9%, Nhật Bản 9,5% và Hàn Quốc 5,7%. Chỉ riêng bốn thị trường này đã chiếm 85,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam.

Về năng lực sản xuất, không kể cá thể, tập đoàn sản xuất và hợp tác xã, Việt Nam hiện có gần 12.000 doanh nghiệp, với khoảng 500.000 lao động và 320 nghìn tỷ đồng (gần 14 tỷ USD) vốn sản xuất kinh doanh so với 120 nghìn tỷ đồng giá trị tài sản cố định, và  doanh thu thuần gần 360 nghìn tỷ đồng.

(theo Bizhub – TL, ITPC)