Sự thay đổi của hoạt động Xúc tiến Thương mại để thích ứng trong tình hình dịch Covid-19 (16/11/2020)
Đại dịch Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 và lan rộng trên toàn cầu sau đó, đã và đang tác động sâu rộng đến toàn bộ đời sống xã hội và sản xuất kinh doanh của hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của Việt Nam (16/11/2020)
Dù dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp nhưng xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng dương. 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,7% so với cùng kỳ.